S Today'sDate365, získať aktuálne dáta rýchlo. Či už máte počítač, tablet alebo smartphone, bude aktuálny dátum ihneď objavia.

Dátum dnes:

Today'sDate365, prezentácie
Today'sDate365, prezentácie

Aký je dnes deň? Mnoho ľudí sa pýta na túto otázku. Today'sDate365 je deň, kalendár, ktorý vám umožní rýchlo a bezplatne zobraziť aktuálny dátum.

Dátum, defintion

Dátum je údaj o dobe definovanie jediný deň. Gregoriánsky kalendár sa používa vo väčšine krajín znížiť rok za 12 mesiacov, 365 dní (366 v priestupnom roku) a 28, 30 alebo 31 dní v mesiaci (29 v priestupnom roku).

Dátum a IT

V práci na počítači, dátum (metadáta), sa používa pre označenie kalendárneho dňa v gregoriánskom kalendári. Dátum ukazuje na deň (ako v bežnom slova zmysle), ale môžu tiež obsahovať čas na časové pásmo.

Dnešný dátum, písanie

Rôzne spôsoby, ako uviesť údaj aktuálny dátum existovať vo všetkých krajinách: dva najznámejšie sú little endian (dd-mm-rrrr) a big endian (rrrr-mm-dd). 8601 Formát ISO vyžaduje použitie číslice rúry za rok a nastaviť poradie jednotlivé prvky, ako je rok, mesiac a deň.